No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Shopping cart

Projektové riadenie IPMA

Brain:IT Academy
Brain:IT Academy
Projektové riadenie IPMA

Projektové riadenie IPMA (International Project Management Association) je najstaršie projektové združenie na svete, ktoré vzniklo vo Viedni v Rakúsku. Momentálne združenie funguje ako sieť asociácií z 55 krajín na svete. Medzinárodným zástupcom IPMA na Slovensku je spoločnosť pre projektové riadenie SPPR (Spoločnosť pre projektové riadenie).

IPMA je taktiež metodológia projektového riadenia, ktorá sa zameriava na jeho zlepšovanie na celosvetovej úrovni. Jej cieľom je rozvoj a podpora projektového riadenia vo všetkých odvetviach a organizáciách.

Obsah článku

Oblasti projektového riadenia IPMA

Metodológia IPMA rieši rôzne oblasti projektového riadenia, vrátane:

 • plánovania projektu,
 • riadenia projektu,
 • monitorovania
 • kontroly projektu
 • a jeho ukončenia.

Projektové riadenie IPMA Vám dokáže poskytuje certifikácie na rôznych úrovniach, ktoré potvrdzujú Vaše odborné zručnosti a skúsenosti v oblasti projektového riadenia. Je využívané v mnohých krajinách a organizáciách po celom svete a je považované za jednu z najuznávanejších metodík projektového riadenia na svete.

Certifikačné stupne IPMA

IPMA poskytuje 4 stupne certifikácie pre projektových manažérov:

 • IPMA D© – certifikovaný člen projektového tímu (Certified Project Management Associate)
 • IPMA C© – certifikovaný projektový manažér (Certified Project Manager)
 • IPMA B© – certifikovaný senior projektový manažér (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA A© – certifikovaný riaditeľ projektov (Certified Project Director)

Taktiež ponúka aj certifikáciu projektových konzultantov:

 • IPMA PMC© – certified project management consultant
 • IPMA PPMC© – certified programe and portfolio consultant

či certifikáciu projektových organizácií IPMA Delta©.

Kde sa najviac využíva riadenie metodológiou IPMA?

Projektové riadenie IPMA (International Project Management Association) sa využíva v rôznych odvetviach a sektoroch, ako aj na medzinárodnej úrovni. IPMA poskytuje rámcovú metodológiu a certifikačné programy pre profesionálne riadenie projektov. Tu je niekoľko oblastí, kde sa riadenie často využíva:

 • stavebníctvo,
 • IT a technológie,
 • energetika a infraštruktúra,
 • farmaceutický a zdravotnícky priemysel,
 • verejný sektor.

Benefity využitia riadenia

Využitie projektového riadenia IPMA so sebou prináša množstvo benefitov ako napríklad širokú orientáciu, ktorá zároveň zahŕňa rôzne obchodné odvetvia a dobrý obchodný a teoretický základ. Prístup založený na kompetenciách ďalej umožňuje odborníkom široké uplatnenie na trhu práce spolu s kompetenciami preukázanými uchádzačom. Sebareflexia počas procesu umožňuje kandidátovi uvedomiť si vlastné silné a slabé stránky.